تاریخ ارسالحجمتوضیحات
MT6582_ALCATEL_P320X_ENGLISH_ARIA-GSM.rar ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ 702.13MB