تاریخ ارسالحجمتوضیحات
Fonepad_Note6 ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
ZENFONE 2 ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
ZENFONE 4 ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
ZENFONE 5 ۱۳۹۴/۱۱/۲۱
ZENFONE 6 ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
ZENFONE GO(X003) ۱۳۹۶/۰۱/۱۹