تاریخ ارسالحجمتوضیحات
GLAX MINI.zip ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ 5.86MB
mini_new.rar ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ 7.41MB