تاریخ ارسالحجمتوضیحات
HUAWEI P7 L01 B608 4.4.2 MT6592 Farsi_3.rar ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ 980.13MB