تاریخ ارسالحجمتوضیحات
YB-Q501F ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
YB-Q501L ۱۳۹۶/۰۶/۲۰