تاریخ ارسالحجمتوضیحات
E5633_Xperia_M5 ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
E6533_xperia_z3 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
E10_X10_Mini ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
E15_X8_shakira ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
E16 - W8 Shakira ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
E2124_Xperia E4 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
E2333_Xperia_M4 ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
E5533_Xperia C5 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
E5633_Xperia_M5 ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
E5803_Xperia_Z5 Compact ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
E6533_Xperia Z3 ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
E6633_Xperia_Z5 ۱۳۹۵/۰۱/۰۲
E6833_xperia_Z5 ۱۳۹۵/۰۱/۰۲
e2115_xperia_e4 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
e2303_xperia_m4 ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
e5333_xperia_c4 ۱۳۹۴/۱۱/۲۱