تاریخ ارسالحجمتوضیحات
COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU4BRA1_OXAFAC_CL7564864_QB16405445_REV03_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۱:۰۲:۴۲ ق٫ظ 375.12MB
COMBINATION_OJV_FA51_J200FXXU3AQC1_OJV3AQC1_CL7640407_QB12830708_REV00_user_low_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۰۵:۵۲:۲۵ ق٫ظ 289.24MB
AP_G960FXXU1ARC5_CL13138374_QB17213026_REV01_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۰۴:۵۴:۵۵ ق٫ظ 2.82GB
CSC_OMC_OXM_G960FOXM1ARC4_CL13162941_QB17202937_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۰۴:۵۲:۴۷ ق٫ظ 345.06MB
CP_G960FXXU1ARC4_CL717541_QB9114616_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۰۴:۵۲:۳۶ ق٫ظ 17.24MB
BL_G960FXXU1ARC5_CL13138374_QB17213026_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۰۴:۵۲:۲۹ ق٫ظ 2.21MB
A5108ZMU2APL6 LOCK REMOVE.7z ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۰:۲۷:۳۰ ق٫ظ 6.90MB
COMBINATION_OXE_FA51_G531HXXU0APE1_OXE0APE1_CL1032843_QB9441550_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰۹:۲۶:۵۰ ق٫ظ 208.92MB
COMBINATION_FAC_FA51_A310FXXU4ARB1_FAC4ARB1_CL6964464_QB16849446_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰۸:۱۲:۵۲ ق٫ظ 343.54MB
COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU2ARB2_OXM_CL13050604_QB16878804_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰۸:۱۰:۲۵ ق٫ظ 894.67MB
COMBINATION_OLB_FA70_J701FXXU4ARB1_OLBFAC_CL11591699_QB16864484_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰۶:۵۳:۲۴ ق٫ظ 538.17MB
COMBINATION_OXM_FA71_A730FXXU1ARA3_OXM_CL12745816_QB16552014_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰۴:۳۰:۴۸ ق٫ظ 882.71MB
AP_G611FXXU1ARC1_CL12904644_QB17222004_REV01_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰۴:۲۰:۰۸ ق٫ظ 1.60GB
BL_G611FXXU1ARC1_CL12904644_QB17222004_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰۴:۱۹:۲۰ ق٫ظ 1.38MB
CSC_OJV_G611FOJV1ARB2_CL12932323_QB16880723_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰۴:۱۹:۱۹ ق٫ظ 84.99MB
CP_G611FDDU1ARA1_CL704770_QB8748869_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰۴:۱۹:۱۵ ق٫ظ 15.47MB
SCL-U31_C185B161_Firmware_Pakistan_UAE_Qatar_Tunisia_Nonspecific_Android5.1.1_EMUI3.1.1.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰۳:۳۴:۵۱ ق٫ظ 1.24GB
AP_G610FDDU1BQL9_CL12721818_QB16169621_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰۳:۳۱:۱۷ ق٫ظ 1.55GB
BL_J730FXWU2ARB2_CL12784722_QB16920514_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۶:۱۷:۴۴ ق٫ظ 1.45MB
CP_J730FXXU2ARA3_CL610154_QB8684001_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۶:۱۷:۴۰ ق٫ظ 15.49MB
CSC_OJV_J730FOJV2ARB1_CL13025004_QB16848371_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۶:۱۷:۳۸ ق٫ظ 153.06MB
AP_J730FXWU2ARB2_CL12784722_QB16920514_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۶:۱۷:۲۹ ق٫ظ 1.55GB
BL_G610FDDU1BQL9_CL12721818_QB16169621_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۱:۴۰:۰۱ ب٫ظ 1.42MB
AP_J730FXWU1AQF6_CL11460356_QB13916694_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۷:۵۰:۱۶ ق٫ظ 1.23GB
BL_J730FXWU1AQF4_CL11460356_QB13817889_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۷:۵۰:۱۶ ق٫ظ 1.46MB
CSC_OJV_J730FOJV1AQF4_CL11570531_QB13818229_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۷:۵۰:۱۶ ق٫ظ 171.64MB
CP_J730FXXU1AQF1_CP6623266_CL11460356_QB13769558_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۷:۵۰:۱۶ ق٫ظ 12.26MB
J106HJVU0AQF4 LOCK REMOVE.7z ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۵:۱۸:۵۴ ق٫ظ 8.64MB
AP_J510FXXU2BRB2_CL12476963_QB17016379_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰۶:۲۹:۵۸ ق٫ظ 1.44GB
BL_J510FXXU2BRB2_CL12476963_QB17016379_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰۶:۲۸:۳۲ ق٫ظ 4.28MB
CP_J510FXXU2BQK1_REV00_CL2252173_QB8140437.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰۶:۲۸:۲۶ ق٫ظ 24.80MB
CSC_OJV_J510FOJV2BRB2_CL12476963_QB17016379_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰۶:۲۸:۲۱ ق٫ظ 69.93MB
AP_A720FXXU3BRB9_CL12598883_QB16913962_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰۳:۰۱:۴۷ ب٫ظ 1.84GB
BL_A720FXXU3BRB9_CL12598883_QB16913962_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰۳:۰۰:۰۷ ب٫ظ 1.52MB
CP_A720FXXU3BRB6_CP8899520_CL12598883_QB16878400_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰۳:۰۰:۰۴ ب٫ظ 12.04MB
CSC_OJV_A720FOJV3BRB1_CL13060612_QB16919411_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰۲:۵۹:۵۱ ب٫ظ 181.40MB
AP_J710FQXXU2BRB1_CL12710698_QB16764544_REV03_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۰۶:۰۱:۵۰ ق٫ظ 1.39GB
BL_J710FQXXU2BRB1_CL12710698_QB16764544_REV03_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۰۶:۰۰:۵۳ ق٫ظ 1.01MB
CP_J710FQXXU2BRA2_CL602667_QB8794611_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۰۶:۰۰:۵۲ ق٫ظ 15.47MB
CSC_TUR_J710FQTUR2BRA2_CL12974305_QB16720620_REV03_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۰۶:۰۰:۴۹ ق٫ظ 22.23MB
FSP_Ranger_Customized-MEA_GENERIC_49.0.A.3.72_1312-1800_R3A_S1-SW-LIVE-A4CD-PID1-0005-MMC.zip ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۱:۴۶:۱۱ ق٫ظ 6.97MB
APP-SW_Discovery_GLOBAL-A2_50.1.A.4.76_1311-2928_X-FLASH-ALL-18AE.zip ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۱:۴۴:۳۶ ق٫ظ 1.80GB
APP-SW_Hinoki_GLOBALDS-LTE1D_40.0.A.6.121_1306-2968_S1-SW-LIVE-4A6C-PID1-0005-MBR.zip ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۱:۴۴:۲۷ ق٫ظ 2.26GB
FSP_Hinoki_Customized-MEA_GENERIC_40.0.A.6.121_1307-5879_R1A_S1-SW-LIVE-4A6C-PID1-0005-MMC.zip ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۱:۴۲:۰۱ ق٫ظ 9.83MB
AP_G950FXXU1CRAP_CL12993647_QB16754748_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۰:۱۱:۴۴ ق٫ظ 2.53GB
BL_G950FXXU1CRB7_CL12993647_QB17006525_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۰:۰۸:۱۳ ق٫ظ 1.77MB
CP_G950FXXU1CRAP_CP8821295_CL12993647_QB16754748_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۰:۰۸:۱۱ ق٫ظ 18.95MB
CSC_OXM_G950FOXM1CRAP_CL12993647_QB16754748_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۰:۰۷:۰۲ ق٫ظ 379.47MB
AP_J710FXXU4BRA2_CL12710698_QB16470903_REV03_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۲:۰۴:۴۸ ب٫ظ 1.40GB
CSC_OJV_J710FOJV4BRA1_CL12975116_QB16722362_REV03_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۲:۰۳:۵۵ ب٫ظ 72.83MB
CP_J710FXXU4BRA5_CL596460_QB8794723_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۲:۰۳:۵۳ ب٫ظ 15.47MB
BL_J710FXXU4BRA2_CL12710698_QB16470903_REV03_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۲:۰۳:۵۲ ب٫ظ 1.01MB
COMBINATION_FAC_FA71_J250FXXU1ARA1_FAC1ARA1_CL12779810_QB16530156_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۸:۱۱:۴۳ ق٫ظ 529.62MB
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU2ARA2_FAC2ARA2_CL12800524_QB16363923_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۸:۱۰:۴۱ ق٫ظ 475.67MB
COMBINATION_OXY_FA60_A320FXXU3AQL2_OXYFAC_CL11575786_QB16285876_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۸:۰۸:۴۳ ق٫ظ 362.60MB
COMBINATION_FAC_FA51_A510FXXU5ARB1_FAC_CL9213193_QB17042170_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۸:۰۶:۱۳ ق٫ظ 355.85MB
AP_A520FXXU4BRB6_CL12637612_QB16851367_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۷:۳۰:۴۰ ق٫ظ 1.84GB
CP_A520FXXU4BRAH_CL593822_QB8801255_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۷:۲۹:۳۵ ق٫ظ 15.64MB
BL_A520FXXU4BRB6_CL12637612_QB16851367_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۷:۲۹:۳۳ ق٫ظ 1.52MB
CSC_OJV_A520FOJV4BRB1_CL13034238_QB16848730_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۷:۲۹:۳۲ ق٫ظ 125.50MB
AP_A510FXXS5CRB5_CL11234767_QB16971116_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۷:۱۲:۵۴ ق٫ظ 1.39GB
BL_A510FXXS5CRB5_CL11234767_QB16971116_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۷:۱۲:۰۰ ق٫ظ 1.34MB
CP_A510FXXU5CRA5_CL490246_QB8628732_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۷:۱۱:۵۹ ق٫ظ 11.34MB
CSC_OJV_A510FOJV4CQL2_CL12667621_QB16064974_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۷:۱۱:۴۹ ق٫ظ 92.14MB
AP_G920FXXS5ERB6_CL10940776_QB17002063_REV02_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۵:۱۶:۳۰ ب٫ظ 1.86GB
BL_G920FXXS5ERB6_CL10940776_QB17002063_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۵:۱۵:۰۱ ب٫ظ 1.28MB
CP_G920FXXU5ERA8_CL2187041_QB_8625911_SIGNED.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۵:۱۴:۵۹ ب٫ظ 33.22MB
CSC_XSG_G920FXSG5EQL1_CL12628708_QB15926292_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۵:۱۴:۵۴ ب٫ظ 19.45MB
COMBINATION_OXM_FA71_A730FXXU2ARB2_OXM_CL13050604_QB16878807_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۲:۱۵:۴۴ ب٫ظ 882.76MB
AP_N920CXXU4CRB5_CL11762721_QB17004585_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۱:۱۸:۲۶ ق٫ظ 1.75GB
BL_N920CXXU4CRB5_CL11762721_QB17004585_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۱:۱۶:۴۱ ق٫ظ 1.28MB
CP_N920CXXU4CRB2_CP8944350_CL11762721_QB16931667_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۱:۱۶:۴۰ ق٫ظ 36.03MB
CSC_OJV_N920COJV4CRB3_CL11762721_QB16863364_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۱:۱۶:۴۰ ق٫ظ 207.44MB
AP_G960FXXU1ARB3_CL12794530_QB16784538_REV01_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۰:۲۹:۰۰ ق٫ظ 2.80GB
CP_G960FXXU1ARB1_CP8819180_CL12794530_QB16756463_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۰:۲۶:۴۶ ق٫ظ 19.61MB
BL_G960FXXU1ARB3_CL12794530_QB16784538_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۰:۲۶:۴۱ ق٫ظ 2.20MB
CSC_OMC_OXM_G960FOXM1ARB3_CL12924383_QB16782399_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۰۹:۵۵:۴۰ ق٫ظ 346.13MB
AP_G965FXXU1ARB3_CL12794530_QB16784548_REV01_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۰۱:۴۱:۳۷ ب٫ظ 2.81GB
CSC_OMC_OXM_G965FOXM1ARB3_CL12924383_QB16782524_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۰۱:۳۲:۱۷ ب٫ظ 345.93MB
CP_G965FXXU1ARB1_CP8819181_CL12794530_QB16756457_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۰۱:۳۰:۲۶ ب٫ظ 19.67MB
BL_G965FXXU1ARB3_CL12794530_QB16784548_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۰۱:۳۰:۲۳ ب٫ظ 2.20MB
N900LKLU0GOC4_L-5.0_Fix_.tar ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۰۸:۱۳:۰۲ ق٫ظ 1.93GB
N900L_ULTIMATE_LOLLIPOP_V1.rar ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۰۶:۰۷:۱۲ ق٫ظ 1.02GB
J710FXXU4BRA2_J710FOJV4BRA1_MID.zip ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۳:۵۳:۰۳ ق٫ظ 1.40GB
G355XXS0APK1 LOCK REMOVE.7z ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۲:۳۷:۱۴ ب٫ظ 4.04MB
MT6582__alps__mbk82_wet_kk__mbk82_wet_kk__4.4.2__ALPS.KK1.MP1.V2.11.rar ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰۴:۲۹:۳۲ ق٫ظ 283.76MB
J500HU1APA5 LOCK REMOVE.7z ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۱:۵۸:۱۸ ق٫ظ 8.30MB
G5510ZCU1AQB2 LOCK REMOVE.7z ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۱:۵۸:۱۷ ق٫ظ 10.39MB
K220ds10e_00_OPEN_AME_DS_OP_0915.rar ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۰۳:۵۲:۴۶ ق٫ظ 1.48GB
COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU4BRA1_OXAFAC_CL7564864_QB16405445_REV03_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۰۶:۵۶:۲۷ ق٫ظ 375.12MB
COMBINATION_OXA_FA70_J730FXXU2ARA2_OXAFAC_CL12861601_QB16625527_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۰۶:۳۱:۵۰ ق٫ظ 422.74MB
AP_J120FXXU2ARA1_CL9398224_QB16554097_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۶:۰۹:۰۴ ق٫ظ 779.13MB
CP_J120FXXU2AQE2_CL9398224_QB13657826_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۵:۵۹:۱۱ ق٫ظ 11.00MB
CSC_OJV_J120FOJV2ARA2_CL9398224_QB16629534_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۵:۵۷:۰۶ ق٫ظ 129.21MB
BL_J120FXXU2ARA1_CL9398224_QB16554097_REV02_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۵:۵۷:۰۱ ق٫ظ 754.10kB
AP_J106FJVU0ARA1_CL12800272_QB16363355_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۵:۱۶:۰۲ ق٫ظ 1.02GB
CSC_OJV_J106FOJV0ARA3_CL12930403_QB16628297_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۵:۱۴:۴۷ ق٫ظ 57.97MB
BL_J106FJVU0ARA1_CL12800272_QB16363355_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۵:۱۴:۴۲ ق٫ظ 613.30kB
CP_J106FJVU0ARA3_CL12800272_QB16581175_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۵:۱۴:۴۱ ق٫ظ 8.54MB
AP_G935FXXU2DRAG_CL12365438_QB16560168_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۵:۰۳:۵۸ ق٫ظ 1.72GB