تاریخ ارسالحجمتوضیحات
GLAX MINI.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 5.86MB
mini_new.rar ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 7.41MB