تاریخ ارسالحجمتوضیحات
E10_X10_Mini ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
E15_x8_shakira ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
U20_X10_Mini_Pro ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Xperia-X10i ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
x5 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰