نام اشتراک مدت زمان به روز هزینه به ریال پرونده در روز پرونده در ماه پرونده در سال حجم بارگیری
اشتراک 1 فایل هواوی 1 100,000 1 1 1 10GB
اشتراک ایران1(اینترنت نیم بها) 180 900,000 10 100 1000 100GB
اشتراک ایران2(اینترنت نیم بها) 365 2,200,000 15 90 1000 150GB
اشتراک ایران3(اینترنت نیم بها) 365 3,000,000 25 150 1500 300GB
اشتراک1به غیراز هواوی و سامسونگ 1 50,000 1 1 1 8GB
تک فایل کامبینیشنCOMBINATION 1 50,000 1 1 1 4GB
اشتراک مخصوص سامسونگ 1 50,000 5 5 0 8GB